Pretep Forum

Full Version: Epicenter LAN 13 (16.4.2017 LJ - FRI)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: epicenter13flyer.png]

Spid.si organizira že trinajsti Epicenter LAN, ki bo tokrat 15. in 16. aprila v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Spidovci so nam dali na voljo eno predavalnico v kateri bomo

v nedeljo, 16.4.2017, med 11.00 in 17.00

izvedli turnir v GGX Rev in SFV. Prijavnina je 10€ po osebi, vse prijavnine pa gredo v sklad za nagrade. Ta se bo delil po razmerju 55/25/15/5 za prve štiri.

Podrobnosti in flyer sledijo.
Setup je pripravljen. Čakamo vas čez nekaj ur na FRI-ju.

"Big screen" in zvočniki za publiko
[Image: img0947.jpg]


Režijski in komentatorski prostor
[Image: img0948.jpg]

Štiri postaje, od tega dve na streamu
[Image: img0949.jpg]

Še iz drugega kota
[Image: img0950.jpg]
Rezultati:

Guilty Gear Xrd Revelator:

1. Junior (Potemkin)
2. Fapko (May)
3. NWR|Cpat (Chipp)
4. Virus (Sin Kiske)
5. Command.DOS (Axl)
5. NWR|Hollyonion (Ky Kiske)
7. Pigo (Bedman)
7. Tensai (I-No)
9. Kugelnmeister (Leo)


Street Fighter V:

1. Command.DOS (Alex)
2. Kugelnmeister (Akuma)
3. NWR|Cpat (Ryu)
4. Junior (Birdie)
5. NWR|Hollyonion (Ryu)
5. Virus (Laura, Kolin)
7. Fapko (Cammy, Ryu)
7. Pigo (M. Bison)
9. Gizmo (Nash)
9. Star Wars Kid (Ryu)
9. Tensai (Rashid)
Reference URL's