Pretep Forum

Full Version: Začetniški kotiček
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Začetniški kotiček

Threads

  1. kdo je najboljši lik? (31 Replies)
  2. po enem tednu igranja... (5 Replies)
  3. Vprašanje - Frame Data (5 Replies)
  4. [I am n00b] Kaj sploh je (5 Replies)
  5. Smerni ukazi? (7 Replies)
Reference URL's